Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mỡ thoa trực tràng Repaherb®  × 1 270,000 
Tạm tính 270,000 
Phí vận chuyển
Tổng 290,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong Chính sách bảo mật.

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã